søndag 25. mars 2018

71 grader nord i Bente sitt rike

Så du 71 grader nord på TV Norge, søndag 25.03.? Fra Rago nasjonalpark. Tenkte du det samme som meg? At deltakerne selvsagt ikke hadde noen mulighet til å skjønne at de tok seg gjennom Korketrekkernes rike? For programmet ble laget før romanserien Korketrekkerne kom ut. Men det gjorde de, til gagns! Dramatikken som vil utspille seg i denne villmarka om 60 år, visste deltakerne ikke noe om. At Litlverivassfossen tar liv. Den nære og spesielle kontakten mellom to jenter, midt inne mellom de store elvesvingene. Kampen for å overleve i koia i sørvestenden av Storskogvatnet. Den lille barnegrava de trasket forbi. Redninga i Lakshola, der deltakerne kom ned til det som blir Øverhuset en gang i framtida. Ett av de få husene langs Saltfjorden og Sørfolda som blir spart. Og mye mer som hender i denne krevende villmarka.

Så du hvor slitne deltakerne i programmet ble? Denne villmarka krever mye av den som skal ferdes i den, og som skal overleve gjennom år. Bente får ingen ting gratis.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar